Portal de

Transparència

ENTRADES A LA PLANTA DEL CAMPELLO PER PROCEDÈNCIES DE L’ANY 2022

ENTRADES A LA PLANTA DEL CAMPELLO PER PROCEDÈNCIES DE L’ANY 2021

ENTRADES A LA PLANTA DEL CAMPELLO PER PROCEDÈNCIES DE L’ANY 2020

ENTRADES A LA PLANTA DEL CAMPELLO PER PROCEDÈNCIES DE L’ANY 2019

PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL ACTUACIONS 2018 CEAM

ENTRADES A LA PLANTA DEL CAMPELLO PER PROCEDÈNCIES DE L’ANY 2018

ENTRADES A LA PLANTA DEL CAMPELLO PER PROCEDÈNCIES DE L’ANY 2017

TREBALLS PRELIMINARS SOBRE L’IMPACTE PER VIA ATMOSFÈRICA AL VOLTANT DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE LES CAÑADAS

(El Campello)

Elaborat per: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Elaborat per: Programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica – Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani