Les obres avancen a bon ritme en la planta de tractament de residus

Les obres avancen a bon ritme en la planta de tractament de residus

Les obres avancen a bon ritme en la planta de tractament de residus del Campello. De fet, estan en ple avanç amb la instal·lació dels dos reactors que optimitzaran el funcionament del procés del compostatge. Es tracta de maquinària d’última generació fabricada íntegrament en la Comunitat Valenciana i que utilitza volteadores automàtiques per a completar el procediment. Per a la seua instal·lació s’ha requerit l’execució d’obres d’important envergadura, com ha sigut la instal·lació de l’estructura i la coberta de la nau d’afinament, el condicionament del sòl i la disposició dels raïls sobre els quals s’han instal·lat els reactors. Finalment, s’ha procedit al depòsit de la grava necessària en la zona per al seu correcte funcionament. Aquestes obres porten en marxa des del mes de novembre.

És la primera vegada que s’instal·la aquesta tecnologia d’última generació en una planta de tractament de residus d’Alacant, la qual cosa converteix al Consorci Mare en l’entitat de gestió de residus més avançada de la província. La primera part de les obres del modificat del projecte de gestió culmina així, després d’haver desenvolupat també la posada en marxa de l’estructura de la nau del rebuig de bales i l’adequació de la zona de recuperació de vidre, on s’ha incorporat nova maquinària per a extraure les xicotetes porcions de vidre del material bioestabilizado. Els operaris han incorporat ja la màquina retractiladora i la nova premsa de les bales de rebuig que possibilitaran que el residus arribe embalat i compactat a l’abocador per a evitar males olors i prolongar la seua vida útil.

L’obra pretén millorar els índexs de recuperació dels residus i evitar les males olors per a atendre així la principal reivindicació veïnal. El president de l’entitat, José Vicente Ferriz, ha manifestat que amb la instal·lació de la maquinària es podran tractar 56.000 tones de matèria orgànica a l’any i es dóna compliment a la normativa vigent i a la voluntat de complir amb el que el medi ambient ens demanda. D’aquesta manera “es reduirà al màxim els residus que es depositen en l’abocador per a disminuir així el seu impacte ambiental”, ha afegit.

Les obres suposen una inversió que supera els 20 milions d’euros. Les obres avancen a bon ritme i amb la modernització que s’està escometent es pretén actuar enfront de l’emergència climàtica. Amb tot això s’aspira a aconseguir els resultats de recuperació i eliminació que exigeix l’actual Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana així com complir amb un dels grans reptes de la normativa actual en matèria de residus: millorar la gestió i el tractament de la fracció orgànica, potenciant la recollida en origen dels bioresidus.