Gestió de residus y canvi climàtic

Gestió de residus y canvi climàtic

El Dia Mundial del Reciclatge és una efemèride important per a totes les persones que es preocupen pel medi ambient i que tracten la gestió dels residus, ja que serveix d’excusa per a parar-se a pensar i reflexionar sobre què s’està fent per a contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, que xicotets i grans passos s’estan donant donant i s’han de donar com a societat per a contribuir a pal·liar els seus efectes. El Consorci Mare, entitat encarregada del tractament dels residus dels municipis de la Marina Alta, la Marina Baixa i El Campello, aborda diverses qüestions en les quals es treballa per a donar la millor de les respostes.

El president de l’ens, José Vicente Ferriz, assenyala que la gestió de residus i canvi climàtic, així com la gestió responsable dels residus domèstics, en l’actualitat, ha d’enfocar-se des del punt de vista de la prevenció en la generació de residus domèstics com a primer i principal pilar, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de qualitat. “Però en la segona àrea de gestió més gran de la Comunitat Valenciana, realitzar l’enfocament de la gestió de residus únicament des de la perspectiva de la prevenció, en una zona tan turística i sobreestacional com la nostra, està molt allunyat de la realitat que necessiten els nostres municipis”, manifesta

Per això, afirma que el Consorci promourà nous projectes de compostatge comunitari, reducció en origen de la producció de residus i recollides selectives locals. També donaran suport a projectes de recollida selectiva porta a porta, com l’implementat a Orba i que és el municipi de la Comunitat Valenciana que té major percentatge de recollida selectiva en origen.

En l’actualitat, una de les principals qüestions en la qual estem treballant és la necessitat d’actuar en la planta de tractament de residus del Campello per a poder complir amb els objective de recuperació que marca la Unió Europea. I no sols això, sinó pel Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR-CV) aprovat pel Consell a l’abril de 2019, que, en molts aspectes, és molt més exigent en matèria de gestió de residus, en la línia de les noves directives europees. “No hem d’oblidar que tots els dies els nostres municipis produeixen residus domèstics i que tots els dies han de ser tractats, dins d’una esfera de millora contínua necessària per a la lluita contra el canvi climàtic”, recalca el president.

“Ara és el moment d’unir forces -assevera Ferriz- i només amb la participació de tots es podrà aconseguir l’objectiu comú en la lluita contra el canvi climàtic i la millora del medi ambient”. Per aqueix motiu, “posem el focus en un objectiu comú: la reducció dels residus, la millora del tractament i la reducció de les aportacions a abocador… amb la finalitat de millorar el medi ambient i a desaccelerar els efectes del canvi climàtic”, conclou.