El Consorci Mare incorpora nova maquinària per a tractar a l’any 56.000 tones de matèria orgànica al Campello

El Consorci Mare incorpora nova maquinària per a tractar a l’any 56.000 tones de matèria orgànica al Campello

El president del Consorci Mare, José Vicente Ferriz, ha visitat les instal·lacions on s’estan construint els dos reactors que optimitzaran el funcionament del compostatge utilitzant volteadoras automàtiques i evitarà les molèsties provocades per olors. Es tracta de maquinària d’última generació que s’instal·larà en la planta de tractament de residus del Campello com a part de les obres del modificat del projecte de gestió. El Consorci Mare serà així el primer a incorporar aquesta tecnologia capdavantera en les seues instal·lacions, per davant de qualsevol planta de tractament de residus de la província d’Alacant. El cost total de l’adequació de la nau per al compostatge, on s’inclou aquesta nova maquinària i la seua instal·lació, és de 6,3 milions d’euros.
A Ferriz li ha acompanyat també el Director de la Delegació Llevant II en FCC Medi Ambient, Ángel Garcillán, i han assegurat que amb aquesta nova maquinària es dóna compliment a l’Autorització Ambiental Integrada “que exigeix la instal·lació d’un sistema automatitzat de volteig per al compostatge de la fracció orgànica de recollida separada (FORS) així com per a part de la fracció orgànica provinent de la recollida en la bossa de residus barrejats (FORM)” ha assenyalat Ferriz durant la visita a la fàbrica situada a Albal.
El president ha afegit que una part important de la maquinària està fabricant-se en la Comunitat Valenciana, la qual cosa també genera una considerable activitat econòmica i llocs de treball indirectes dins del territori valencià. “És un exemple clar del que es pretén amb la nova Economia Circular de la Unió Europea: implantar noves tècniques disponibles en gestió que, al seu torn, generen una nova economia verda en la indústria fabril de la UE, en aquest cas, en la pròpia Comunitat Valenciana”, ha conclòs.
Amb les modificacions que s’escometran es pretén aconseguir els resultats de recuperació i eliminació que exigeix l’actual Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana i, d’altra banda, complir amb un dels grans reptes de la normativa actual en matèria de residus: millorar la gestió i el tractament de la fracció orgànica, potenciant la recollida en origen dels bioresidus.
És per això que el Consorci Mare optimitzarà així el funcionament del procés de compostatge implementant volteadores automàtiques. El sistema triat és el del tecnòleg Sorain Cecchini, un sistema basat en un reactor rectangular on opera un pont digestor dotat de caragols per al volteig del compost. Les operacions de volteig s’efectuen en manera automàtica, segons temps i fases programats. A més, el procediment de compostatge està dotat d’un sistema d’aspiració forçada que, a diferència de les plantes tradicionals, permet que el canvi d’aire es produisca per aspiració negativa des de la base del reactor, amb un notable avantatge per al control del procés, per a la distribució homogènia de la temperatura del material orgànic i per a les condicions ambientals de la planta.
Entre els dos reactors, el Consorci Mare estima tractar un total de 56.000 tones de bioresidus a l’any. En un dels reactors es tractarà un total de 25.000 tn/any procedent de la fracció orgànica recollida selectivament (FORS) juntament amb part de la fracció vegetal. L’altre reactor està previst que tracte un total de 31.000 tn/any de fracció orgànica procedent de la bossa de residus barrejats (FORM).
La inclusió d’aquest sistema automatitzat de compostatge comporta una sèrie d’avantatges, entre les quals destaquen l’optimització del procés de transformació, el millor control de les molèsties provocades per olors i el millor domini dels paràmetres del sistema.
El procés de compostatge imita la transformació de la matèria orgànica en la naturalesa i permet homogeneïtzar els materials, reduir la seua massa i volum i higienitzar-los. El resultat d’aquest procés és l’obtenció de compost de qualitat, tot això amb l’economia circular com a principal eix de tota acció relacionada amb la gestió dels residus.