El que

mires

Consorci MARE és la denominació del Consorci per a l'execució de les previsions del pla zonal de residus 6, àrea de gestió A1, que gestiona els residus urbans dels 52 municipis que abasten les comarques de la Marina Alta i de la Marina Baixa, juntament amb el municipi de El Campello, de la comarca del L'Alacantí.

52

MUNICIPIS

427.000

HABITANTS

215.000

TONES/ANY TRACTADES

Una mirada

més profunda

Fins a temps molt recents el residu ha rebut la consideració d’ «allò que ja no serveix». Esta percepció continua present en una part important de la ciutadania.

JOSÉ VICENTE FÉRRIZ SORIANO
PRESIDENT DEL CONSORCI MARE

No obstant açò, el residu té un valor cada vegada major, i açò és possible gràcies al seu tractament i posterior reciclatge. Un residu és una cosa molt diferent a un desaprofitament. El desaprofitament deixa de tindre valor, mentre que el residu adquireix un valor nou després del seu tractament. És cert que, abans que el residu i el tractament, està la reutilització d'allò que ja no usem.

I fins i tot abans d'esta, disposem d'una indústria ressò cada vegada més present, que redueix al mínim la possibilitat de generar futurs residus. Este canvi d'enfocament s'assenta sobre un nou model cultural, assentat sobre el canvi de les nostres actituds en el dia a dia. Esta nova mirada ens incumbeix a tots. A la ciutadania, en assumir que en la mesura en què utilitzem menys volum de productes, reduirem la nostra factura de tractament.

Als responsables públics, per l'obligació que tenim de generar educació ambiental i logística per a la recollida segmentada dels residus. A les empreses encarregades del tractament dels residus, perquè la logística, el respecte mediambiental i la generació de matèria primera per al reciclatge guanyen en eficiència i confiança ciutadana. Una nova mirada per a un nou temps. Més confiança i major esforç per a un futur sostenible.

Comissió de govern

Junta de govern

Col·laborem amb: